T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Estudis de trànsit i accessibilitat

Imagen

La necessitat d'adequació viària en noves implantacions urbanístiques, i els estudis de solucions a la creixent problemàtica associada a l'ús abusiu del transport privat en el segle XXI són els dos eixos fonamentals que motiven l'elaboració d'Estudis de trànsit i accessibilitat dels municipis.


Aquests estudis, un cop finalitzats, es plasmaran en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi que es configurarà com un document dirigit a complir una sèrie d'objectius:

  • Revitalització del Nucli Històric.
  • Increment dels nivells de seguretat viària i millora de la seguretat viària.
  • Disminució d'embussos i els efectes derivats de la congestió del trànsit urbà com són el soroll i la contaminació atmosfèrica.
  • Millora de les condicions d'accessibilitat per als vianants, sobretot les persones amb mobilitat reduïda.
  • Millora de la qualitat del Medi Ambient urbà.
  • Foment del transport públic.

Mitjans de transport més eficaços i amb menys impacte mediambiental, potenciació del transport col·lectiu davant l'individual, espais viaris dedicats al vianant, noves polítiques de dotacions urbanístiques, campanyes de formació, etc, són aspectes a estudiar i valorar per l'equip de treball de VAERSA .

La millora de l'accessibilitat als centres d'atracció de viatges, com centres comercials o de treball, requereix l'aplicació de noves solucions sobre les quals VAERSA ​​pot treballar amb els municipis que ho sol·licitin.