Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Implantació d'EMAS en empreses de residus

Imagen

La normativa de referència que impulsa a les empreses del sector residus a implantar sistemes de gestió ambiental és la Llei 26/2007 de responsabilitat mediambiental, que transposa a la legislació espanyola la Directiva 2004/35/CE. L'esmentada Llei es desenvolupa a través del Reial Decret 2090/2008, del qual deriven una sèrie d'obligacions per a les empreses que es troben afectades. En concret, obligacions per a les activitats de l'Annex III de la Llei 26/2007.


Aquestes obligacions, a grans trets són:

  • Elaboració d'una anàlisi de riscos ambientals que la seva activitat pugui generar. Aquesta anàlisi ha de reflectir els escenaris accidentals i la probabilitat d'ocurrència d'aquests. Disposar d'una garantia financera mitjançant un aval, assegurança o fons ad hoc, que respongui en cas d'accident mediambiental.
  • Disposar d'una garantia financera mitjançant un aval, assegurança o fons ad hoc, que respongui en cas d'accident mediambiental.
  • Amb l'anàlisi realitzada, així com realitzar un càlcul de la garantia financera.

Aquesta anàlisi es realitzarà segons la norma 150008 o normes equivalents i tenint en compte els models d'informe de risc ambiental tipus "MIRAT".

  • Elaborar un projecte de mesures reparadores (primàries, complementàries i compensatòries).

Estaran exemptes de disposar d'una garantia financera les activitats susceptibles d'ocasionar danys la reparació dels quals s'avaluï per una quantitat entre 300.000 € i 2.000.000 € amb EMAS o ISO 14001.