T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Pàgines web ambientals municipals

Imagen

La Web Ambiental és un mitjà de transmissió del coneixement sobre la gestió del medi ambient que ofereix al seu torn, un espai de convergència per a empreses, professionals, estudiants i qualsevol persona o organització interessada en els reptes i oportunitats lligats al medi ambient.


La Web ambiental ofereix a través de la seva secció i-medi ambient eines de consulta totalment gratuïtes com:

  • Una biblioteca virtual (ecodocumentación).
  • Un directori d'empreses (ecodirectorio) obert a noves incorporacions
  • Un sistema de rutes d'accés directe a la informació
  • Una base de dades de legislació

També s'agruparan eines d'intel·ligència col·lectiva com:

  • Un fòrum ambiental que ofereixi la possibilitat als seus usuaris de compartir coneixements, publicar articles, en definitiva anar desenvolupant col·lectivament informació sobre els reptes i oportunitats del medi ambient.
  • Un bloc que permeti el punt de vista enriquidor de les opinions sobre els grans temes d'actualitat sobre el medi ambient.
  • Un diari amb els avantatges de la immediatesa generant notícies ambientals a temps real.
  • Com a element important en la generació d'intel·ligència col·lectiva per fabricar i servir coneixement s'oferirà un grup Ambiental a través d'alguna xarxa social.social.

I finalment, la Web ambiental podria oferir bases de dades de legislació personalitzables, casos pràctics, etc. que resolguessin en gran mesura les necessitats de consulta que habitualment es plantegen en el dia a dia en la gestió ambiental.