T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Plans d'Energia Sostenible Local

Imagen

El Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES) és un document clau que mostra com els signants del Pacte d'Alcaldes van a complir el seu compromís per al 2020.

Utilitza els resultats de l'Inventari de Referència de les Emissions per identificar els millors àmbits d'actuació i les millors oportunitats per assolir l'objectiu de reducció de CO2 de les autoritats locals. Defineix les mesures de reducció concretes, juntament amb els terminis i les responsabilitats assignades, que traduiran l'estratègia a llarg termini en accions. Els signants es comprometen a presentar el PAES dins el termini d'un any des de la seva adhesió.

PAES dins el termini d'un any des de la seva adhesió. El Pacte d'Alcaldes suposa el desenvolupament d'accions a nivell local dins de les competències de l'autoritat local. El PAES ha de concentrar-se en les mesures dirigides a la reducció d'emissions de CO2 i de consum d'energia final per part de l'usuari final. Els compromisos del Pacte cobreixen tota l'àrea geogràfica corresponent a l'autoritat local (municipi, ciutat, regió), i per tant el PAES ha d'incloure accions relatives tant al sector privat com al sector públic.


Per això, els objectius del PAES es concreten en:

  • Fomentar l'ús d'energies alternatives i noves tecnologies.
  • Aconseguir un canvi en els hàbits de consum energètic cap a la sostenibilitat i una participació social contínua.
  • Fomentar la cooperació i col·laboració entre els diferents organismes públics.
  • Convertir l'Administració en eix de mesures exemplaritzants.
  • Prevenir als municipis davant les conseqüències que es derivin del canvi climàtic.

VAERSA ​​pot desenvolupar un pla d'Energia Sostenible Local per a qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana. Aquests plans van dirigits a les corporacions locals, bé aquelles que estiguin immerses en un procés d'Agenda 21 Local, o simplement aquelles que desitgin millorar el seu comportament ambiental, estalviar costos i millorar la seva imatge.