T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Plans de revitalització comercial

Imagen

Aquests Plans pretenen, a través de diferents accions urbanístiques, comercials, empresarials i administratives, contribuir a l'equilibri de l'estructura comercial de la ciutat i acompanyar el seu procés de modernització.

Han d'incorporar criteris de participació, col·laboració i integració, aprofitant les sinergies generades entre els diferents àmbits de l'economia urbana i creant instruments específics de participació que possibilitin la incorporació de diferents sensibilitats i fòrums d'opinió al llarg del procés (enquesta a consumidors / es , enquesta a hostalers / es i comerciants, fòrum electrònic de participació oberta, etc.).


En l'àmbit de l'urbanisme comercial, actualment es reordenaran i adequar els espais comercials de la ciutat, els seus recorreguts i l'accessibilitat. A més s'hauran de realitzar altres actuacions com ara:

  • Consolidació del recorregut a comprar a l'espai central
  • Reurbanització i remodelació de diferents carrers i places del municipi.
  • Instal·lació de senyalística de disseny modern i innovador
  • Renovació de l'enllumenat amb criteris estètics, de baixa contaminació lumínica i d'eficiència energètica.

Pel que fa a les estructures comercials, es realitzaran actuacions dirigides al foment de la qualitat, la millora del servei i la generació de valor afegit, a la incorporació de la innovació en el comerç i l'estudi de les necessitats comercials.

Pel que fa a la dinamització i animació comercial i màrqueting col·lectiu, es duran a terme iniciatives per integrar el comerç amb la "oferta" de la ciutat entesa com a espai d'economia urbana.

Amb totes aquestes actuacions s'aconseguirà, d'una banda, una millora en la imatge de qualitat de la ciutat i la consolidació del posicionament en la seva àrea d'influència. A més, s'incrementarà la col·laboració i participació dels comerços en activitats realitzades de forma col·lectiva.