T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Plans de turisme sostenible

Imagen

Aquelles activitats turístiques respectuoses amb el medi natural, cultural i social, i amb els valors d'una comunitat, que permet gaudir d'un positiu intercanvi d'experiències entre residents i visitants, on la relació entre el turista i la comunitat és justa i els beneficis de l'activitat és repartida de forma equitativa, i on els visitants tenen una actitud veritablement participativa en la seua experiència de viatge.


Els objectius generals dels Plans de Turisme Sostenible són els següents:

  • Estructurar una política turística en les seves diverses dimensions d'oferta i demanda, de dimensió territorial i ambiental, d'incorporació patrimonial i de respostes als patrons de demanda del mercat.
  • Desenvolupament d'estratègies i polítiques turístiques que garanteixin un model turístic sostenible des del punt de vista social, ambiental i econòmic basat primordialment en la diferenciació.
  • Desenvolupar un model turístic competitiu basat en la qualitat total, la innovació i la formació.
  • Enfortiment del sector empresarial turístic i creació d'ocupació.
  • Establir un procés d'integració entre Planificació i gestió.

VAERSA ​​realitza el disseny de Plans de Turisme Sostenible que incloguin:

  • Plans d'ordenació i foment de l'ecoturisme.
  • Programes de desenvolupament sostenible.
  • Disseny, muntatge i instal·lació de conjunts interpretatius de centres turístics.
  • Plans de desenvolupament d'atracció d'inversió turística.
  • Estudis per a l'establiment de xarxes de senders turístics.