T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Programes de medi ambient i salut

Imagen

La salut i el medi que ens envolta estan íntimament relacionats. L'aire que respirem, l'aigua que bevem, l'entorn de treball o l'interior dels edificis tenen una gran implicació en el nostre benestar i la nostra salut. Per aquest motiu, la qualitat i la salubritat del nostre entorn són vitals per a una bona salut.


Avui dia hi ha un seguit d'efectes sobre la salut que se suposen provocats per factors mediambientals:

  • Les malalties respiratòries, l'asma i les al·lèrgies.
  • Trastorns neurològics de desenvolupament.
  • El càncer infantil.
  • L'exposició al fum del tabac durant l'embaràs.
  • Els plaguicides tenen probablement un efecte sobre la situació immunològica.
  • La radiació ultraviolada, una de les principals fonts de càncer de pell.

VAERSA ​​pot realitzar molt diversos projectes en relació amb el medi ambient i la salut. Entre ells podem destacar:

  • Dissenyar i donar contingut a una web municipal / autonòmica de medi ambient i salut.
  • Enquesta a la població sobre hàbits en relació a medi ambient i salut.
  • Guia de bones pràctiques sobre vectors de medi ambient i salut (radiacions solars i protecció, qualitat de l'aire i problemes respiratoris, problemes derivats de la contaminació acústica, recomanacions per onades de calor i episodis de fred intens, prevenció i control de la legionel·losi, recomanacions per prevenir intoxicació per salmonel·la, recomanacions per evitar l'aparició de vectors que afecten la salut a les llars, etc.).