Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Q de Qualitat en PPNN

Imagen

La "Q" de Qualitat Turística és la Marca que representa la qualitat en el sector turístic espanyol.

La "Q" aporta als establiments turístics que la tenen: prestigi, diferenciació, fiabilitat, rigor i promoció per part de la Secretaria d'Estat de Turisme i les comunitats autònomes.


Els establiments avalats per la "Q de Qualitat" han passat auditories que asseguren que la seva prestació de servei és garantia de qualitat, seguretat i professionalitat.

L'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola és l'encarregat de certificar, administrar i vetllar pel correcte ús de la Marca "Q" de Qualitat Turística.

El desembre de 2008, la norma de qualitat Q de l'ús públic dels espais naturals de l'Estat espanyol va ser elevada a Norma UNE amb la denominació UNE 187002:2008 Espais Naturals Protegits. Requisits per a la prestació de servei. Aquesta Norma estableix els requisits que ha de complir un espai natural protegit, tant pel que fa a les instal·lacions i equipaments tangibles d'ús públic, com a tots els processos necessaris per a la prestació d'un servei de qualitat en l'àrea d'ús públic.

En l'actualitat hi ha la necessitat que tots els Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana es certifiquin per la 187002:2008 i VAERSA ​​ha de ser part activa del procés.

Un altre factor a treballar és el compromís decidit que hauria d'adoptar la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient en el sentit de donar suport aquest tipus d'actuacions als PPNN, entenent que amb aquestes certificacions s'aporta major qualitat a la gestió de l'espai, i en conseqüència, el visitant.