Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Responsabilitat Social Corporativa

Imagen

La responsabilitat social de l'empresa és el conjunt d'accions que prenen en consideració les empreses perquè les seves activitats tinguin repercussions positives sobre la societat i que afirmen els principis i valors pels quals es regeixen, tant en els seus propis mètodes i processos interns com en la seua relació amb els altres actors. La RSE és una iniciativa de caràcter voluntari.


Les principals responsabilitats ètiques de l'empresa amb els treballadors i la comunitat són:

  • Servir a la societat amb productes útils i en condicions justes.
  • Crear riquesa de la manera més eficaç possible.
  • Respectar els drets humans amb unes condicions de treball dignes que afavoreixin la seguretat i salut laboral i el desenvolupament humà i professional dels treballadors.
  • Procurar la continuïtat de l'empresa i, si és possible, aconseguir un creixement raonable.
  • Respectar el medi ambient evitant tant com sigui possible qualsevol tipus de contaminació minimitzant la generació de residus i racionalitzant l'ús dels recursos naturals i energètics.
  • Complir amb rigor les lleis, reglaments, normes i costums, respectant els legítims contractes i compromisos adquirits.
  • Procurar la distribució equitativa de la riquesa generada.

El sistema d'avaluació d'acompliment conjunt de l'organització en aquestes àrees és conegut com el triple resultat o Memòries de Sostenibilitat.

L'Àrea de Qualitat de VAERSA ​​realitza implantacions de Responsabilitat Social Corporativa en empreses segons els requisits de la norma SA 8000, així com en l'elaboració de Memòries de Sostenibilitat segons la guia del GRI.

Amb l'entrada en vigor de la Llei d'Economia Sostenible, les societats mercantils estatals i les entitats públiques empresarials de l'Administració General de l'Estat té un any de termini per elaborar plans estratègics de responsabilitat social i presumiblement a curt termini també afectarà les administracions autonòmiques.