Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Sistemes de gestió ambiental i gestió de qualitat

Imagen

Un sistema de gestió és una estructura provada per a la gestió i millora contínua de les polítiques, els procediments i processos de l'organització.

Un sistema de gestió ajuda a assolir els objectius de l'organització mitjançant una sèrie d'estratègies, que inclouen l'optimització de processos i l'enfocament centrat en la gestió.


La implementació d'un sistema de gestió eficaç pot ajudar a:

  • Gestionar els riscos socials, mediambientals i financers.
  • Millorar l'efectivitat operativa.
  • Reduir costos.
  • Augmentar la satisfacció de clients i parts interessades.
  • Protegir la marca i la reputació.
  • Aconseguir millores contínues.
  • Potenciar la innovació.
  • Eliminar les barreres al comerç.
  • Aportar claredat al mercat.

L'ús d'un sistema de gestió provat permet a una organització renovar constantment el seu objectiu, les seves estratègies, les seves operacions i nivells de servei.

Per a la implantació d'un Sistema de Gestió del Medi Ambient es proposen els següents sistemes ja establerts i reconeguts internacionalment (ISO 14001, EMAS).