Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Bases de dades

Dissenyem, generem i mantenim bases de dades tant en Oracle i com en Sql Server. Abastem tot el cicle del projecte en base de dades:

  • Disseny de model lògic de dades; assessorament quant a necessitats i requisits.
  • Normalització de dades i transformació dels ja existents adaptant-los al nou norma ben establerta.
  • Generació de la base de dades en el sistema gestor escollit pel client.
  • Manteniment de la base de dades i, si cal, de les dades: programació import / export / backup, programació d'eines d'edició / actualització / consulta de dades.