T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Brigades Manteniment Espais Naturals

VAERSA​​, sobre la base del encàrrec realitzat per la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, efectua amb els seus brigades de treball i en l'àmbit dels espais naturals protegits, el manteniment de les instal·lacions d'ús públic, l'eliminació de residus dipositats en llocs inadequats, el manteniment dels centres de visitants (els seus edificacions annexes i zones enjardinades), el manteniment d'itineraris, tasques de vigilància, treballs de restauració i recuperació d'espais degradats. Així com l'execució de les actuacions derivades de projectes tècnics de conservació de flora, fauna i hàbitats.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen