Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Reproducció i Cria Espècies Piscícoles

En l'actualitat VAERSA ??gestiona, a través de comandes de gestió de la CITMA, tres centres piscícoles a la Comunitat Valenciana:

  • El principal objectiu del Centre d'Investigació Piscícola del Palmar és la conservació d'espècies dulceacuícolas amenaçades, tant de fauna com de flora, a través de programes de producció i cria en captivitat, i la seva posterior reintroducció en el medi natural. Aquests treballs es completen amb prospeccions periòdiques en el medi, per determinar l'estat de conservació, tant de les poblacions naturals com de les reintroduïdes.
  • Al Centre de cultiu de peixos de Tuéjar es realitzen treballs de producció d'exemplars de truita des de fa vint anys, amb una qualitat de truita per a pesca esportiva excel·lent. En l'actualitat es produeix Truita arc de Sant Martí i madrilla del Túria. A més, es pretén produir Barb de muntanya, Cranc autòcton, Truita comuna i madrilla del Xúquer.
  • Al Centre de Cultiu de Peixos d'Aigües Temperades de Polinyà del Xúquer, es realitza la reproducció i l'engreix de diferents espècies, es duen a terme estudis i es consoliden nous mètodes i tècniques per a la millora de les produccions. Les espècies cultivades són: Anguilla (A. anguilla), Fartet (A. iberus), Samaruc (V. hispànica), Carpa de mirall royal (C. carpio), Llopet comú (Cobitis ssp), Espinós (G. aculeatus), Barb (Barbes sp.) i madrilla (Chondrostoma sp.)

 

 

 

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen