Recursos Econòmics i Personals

En aquest apartat de la web VAERSA es presenta informació relacionada amb la contractació , els recursos humans , àmbit econòmic - financer i endeutament de VAERSA.

Contractació

Continguts relacionats amb els contractes , convenis i encàrrecs de gestió

Recursos humans

Econòmic - financera

Endeutament