Movimients de comptes

La  Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, declara com a oberts i accessibles tots els comptes bancaris oberts en entitats financeres de les administracions públiques i organismes inclosos en el seu àmbit d'aplicació. A més d'exigir la publicació de tots els comptes i els saldos, també estableix l'obligació de publicar cada moviment entés tal i com s'identifica en comptabilitat.

El sector públic instrumental de la Generalitat, té obligació de publicar estes dades a partir del 12 de maig de 2017.

Es poden consultar els moviments, tal i com s'identifiquen en la comptabilitat. Tota la informació publicada es pot descarregar en format reutilitzable (dades obertes).

Informació econòmica relativa als moviments comptables del mes anterior una vegada tancada la comptabilitat.

  • 2017

 

  • 2018

 

  • 2019

 

  • 2020

 

  • 2021

 

  • 2022