Saldo Comptes VAERSA

La Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, declara com a oberta i accessible la informació de tots els comptes bancaris en entitats financeres pertanyents a les administracions públiques, organismes i entitats següents.

De cada compte bancari us facilitem l'organisme o entitat, la denominació, el tipus, el codi i el nom de l'entitat bancària, el codi i la denominació de la sucursal, el número de compte codificat i el saldo. La informació s'actualitza l'últim dia de cada trimestre i el saldo és el que correspon a les zero hores de l'últim dia de cada mes. 

En el següent enllaç podrà accedir als saldos dels comptes de VAERSA .