Relacions amb els ciutadans

En aquest apartat del web VAERSA presenta la seua cartera de serveis, així com alguns indicadors que mostren l'avaluació dels mateixos .

a) Relacions amb els ciutadans

 • a. Cartera de serveis

  VAERSA és una empresa pública de la Generalitat Valenciana al servei d'un objectiu comú: servir a la societat des de la millora del medi ambient.

  L'eix central de la seva activitat és:

  • Protecció i millora del patrimoni i entorn natural.
  • Infraestructures i gestió de residus.
  • Infraestructures i prevenció d'incendis forestals. Obres d'emergència.
  • Enginyeria i desenvolupament.
  • Gestió i desenvolupament rural.
  • Educació i sensibilització mediambiental.

  Des dels seus inicis, la companyia ha desenvolupat sistemes de gestió eficaços i respectuosos amb el medi ambient i ha ofert suport tècnic i assistència a la protecció i gestió del territori, garantint la seva conservació, manteniment i contribuint al desenvolupament socioeconòmic sostenible.

  VAERSA s'encarrega també de la realització de totes aquelles obres, projectes, estudis tècnics, direccions d'obra, desenvolupaments SIG, aplicacions, etc., encarregats a l'empresa dins l'àmbit d'actuació de la mateixa.

  VAERSA s'encarrega del tractament de tot tipus de residus urbans, incloent residus sòlids urbans, envasos lleugers, residus d'aparells elèctrics i electrònics, residus de piles, piles botó i làmpades de mercuri, plantes de transferència de residus urbans, ...

  Si vols conèixer molt més punxa en el següent link: Serveis

b) Dret d'accés a la informació pública